Met ‘Ping je Ding’ ondersteunt het stadsbestuur jaarlijks verschillende projecten georganiseerd
voor en/of door kinderen en jongeren in Sint-Niklaas. Daarmee wil het je de kans geven om
jouw cultureel, sportief, artistiek, sociaal of educatief ‘ding’ te realiseren. Elk project dat aan de
voorwaarden voldoet kan maximum 2.500 EUR krijgen.